Číslo zmluvyNZ 21/2022/03454
NázovDodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Dátum zverejnenia31.01.2023
Dátum uzavretia31.01.2023
DodávateľCOLAS Slovakia,a.s.
IČO31 651 402
AdresaOrešianska 3168/7, 917 01 Trnava
Zmluvy
Číslo zmluvyNázovDátum zverejneniaDátum uzavretiaDodávateľDokument
NZ 21/2022/03454Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov04.09.202330.08.2023COLAS Slovakia,a.s.0e9a9_Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov.pdfViac
RA-SNCA/20199669Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať25.05.202302.05.2023Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby23c96_Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre ele.pdfViac
Ev.Číslo: 2023056Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla na CUET slovensko.sk15.03.202314.03.2023Dobraobec s.r.o.8cac5_Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla n.pdfViac
Príloha č.4 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 08.06.202023.02.202323.02.2023FÚRA s.r.o.3e74f_Príloha č.4 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného.pdfViac
Príloha č.4 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 08.06.202022.02.202322.02.2023FÚRA s.r.o.d74d6_Príloha č.4 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného.pdfViac
Zmluva o Platobnej karte06.02.202306.02.2023Slovenská sporiteľňa, a.s.517de_Zmluva o platobnej karte.pdfViac
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. NZ 21/2022/0345431.01.202331.01.2023COLAS Slovakia, a.s.f858d_Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov.pdfViac
NZ 21/2022/03454Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov31.01.202331.01.2023COLAS Slovakia,a.s.07422_Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov.pdfViac
Dodatok č.1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi29.11.202228.11.2022FÚRA s.r.o.6fc5e_Dodatok č.1 2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakl.pdfViac
NZ 21/2022/03454Zmluva o nájme nebytových priestorov06.10.202206.10.2022COLAS Slovakia, a.s.21944_Zmluva o nájme nebytových priestorov (1).pdfViac
732/CC/22Zmluva o úvere11.08.202210.08.2022Slovenská sporiteľňa, a. s.d27df_Dokumentácia na zverejnenie.pdfViac
669/2022/OPRZmluva o poskytnutí dotácie12.07.202229.06.2022dfd26_Zmluva o poskytnutí dotácie.pdfViac
Príloha č.3Príloha č.3 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 08.06.202004.01.202231.12.2021FÚRA s.r.o.d6af6_Príloha č.3 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 08.06.2020.pdfViac
Dodatok 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi31.12.202131.12.2021FÚRA s.r.o.f3b13_Dodatok 1 -2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti naklad.pdfViac
Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb27.12.202121.12.2021KB PROTECT s.r.o.4e9eb_Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb.pdfViac
Dodatok č.3 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu09.12.202108.12.20213b4da_Dodatok č.3 K Zmluve o zriadení spoločného obecného uradu.pdfViac
ZLP-VT-2021-0093Zmluva o prevode výpočtovej techniky05.11.202105.11.2021DEUSfecf9_Zmluva o prevode výpočtovej techniky..pdfViac
DODATOK 1/202128.07.202128.07.2021FÚRA s.r.o.b9d76_Dodatok 1-2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti naklada.pdfViac
Zmluva- Obec Detrík06.07.202106.07.2021Dobraobec s.r.o.57e80_Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovaj stránky..pdfViac
PRÍLOHA Č.2 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI TRIEDENÉHO ZBERU ZO DŇA 08.06.2020Príloha č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu12.04.202112.04.2021FÚRAs.r.o.b131a_Priloha-c.2-k-Zmluve-o-poskytovani-sluzieb-v-oblasti-triedeneho-zberu.pdfViac