VZN
DátumNázovPopisPríloha
15.12.2022VZN č.2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady3e128_VZN č. 2 2022 obce Detrík o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
28.11.2022Návrh VZN č.2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady63591_Návrh VZN č. 2 2022 obce Detrík o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
01.07.2022VZN č.1 2022 o ustanovení činnosti , ktorých vykonávanie je na území obce Detrík alebo jej časti zakázané alebo obmedzené na určitý čas.615de_VZN č.1 2022 o ustanovení činnosti , ktorých vykonávanie je na území obce Detrík alebo jej časti zakázané alebo obmedzené na určitý čas..pdf
13.06.2022Návrh VZN č.1 2022 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce Detrík alebo jej časti zakázané alebo obmedzené na určitý čas04ef1_Návrh VZN č.1 2022 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce Detrík alebo jej časti zakázané alebo obmedzené na určitý čas.pdf
23.11.2020VZN č.1/2020 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyc811b_VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ..pdf
23.11.2018VZN č. 4 2018 o pravidlách času predaja v obchode a času preváda46f7_VZN č. 4 2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevád.pdf
23.11.2018VZN č.1 2018 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanieb1d97_VZN č.1 2018 o vyhradení miest a určení podmienok na umietňovan.pdf
23.11.2018VZN č.2 2018 o čistote a ochrane verejnej zelenee277a_VZN č.2 2018 o čistote a ochrane verejnej zelene.pdf
23.11.2018VZN č.3 2018 o organizácií miestneho referenda78f12_VZN č.3 2018 o organizácií miestneho referenda.pdf
23.11.2018VZN č.5/ 2018 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady0dba4_VZN obce Detrík č. 5 2018 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf