Kontakt

Obecný úrad Detrík
Detrík 1
094 31 Hanušovce nad Topľou

IČO: 00332348
DIČ: 2020640963
Telefón: 057 44 52 365; 0948 722 397
E-mail: obec.detrik@gmail.com
Web: obecdetrik.sk