Súčasnosť obce

Obec je najmenšou obcou v okrese Vranov n.T., je značne vzdialená od miest, kde mladí ľudia boli zamestnaní a odchodom za prácou, odchádzali z obce natrvalo, čomu je tak aj dnes. Preto ten pokles obyvateľstva – v roku 2006 – 52 občanov. Obyvateľstvo je slovenskej národnosti, náboženstvo gréckokatolícke, rómovia v obci nežijú.
 
Obec je vzdialená 7km od vodnej nádrže Domaša, rekreačne stredisko Dobrá.