Správy auditora
DátumNázovPopisPríloha
13.11.2023Správa audítora za rok 2022Správa audítora o overení riadnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2022dceb0_SPRÁVA AUDÍTORA - 2022.pdf
14.10.2022Správa audítora za rok 2021Správa audírora o overení riadnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 202194cd3_SPRÁVA AUDÍTORA - 2021.pdf
16.12.2021Správa audítora za rok 2020Správa audítora o overení účtovnej závierky a výročnej správy za rok 20201012e_SPRÁVA AUDÍTORA - 2020.pdf