Zmluvy
Číslo zmluvyNázovDátum zverejneniaDátum uzavretiaDodávateľDokument
Zmluva- Obec Detrík06.07.202106.07.2021Dobraobec s.r.o.57e80_Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovaj stránky..pdfViac
PRÍLOHA Č.2 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI TRIEDENÉHO ZBERU ZO DŇA 08.06.2020Príloha č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu12.04.202112.04.2021FÚRAs.r.o.b131a_Priloha-c.2-k-Zmluve-o-poskytovani-sluzieb-v-oblasti-triedeneho-zberu.pdfViac
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičkeDodatok č.1 k Zmluve o výpožičke17.03.202117.03.2021Slovenská republika - štatistický úrad SR514ad_Dodatok-c.1-k-Zmluve-o-vypozicke.pdfViac
Dodatok k Zmluve o poskytovaní­ verejných služieb -balí­k služiebDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb25.02.202125.02.2021Slovak Telekom, a.s.1eae3_Dodatok-k-Zmluve-o-poskytovani-verejnych-sluzieb..pdfViac
Dodatok k Zmluve o bežnom účteDodatok z Zmluve o bežnom účte a poskytovaní produktov a služie14.01.202114.01.2021Všeobecná úverová banka, a.s.7030d_Dodatok-z-Zmluve-o-beznom-ucte-a-poskytovani-produktov-a-sluzie.pdfViac
O/2021/F/45Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladan21.12.202021.12.2020ELEKOS22414_Zmluva-o-spolupraci-pri-zabezpeceni-systemu-zdruzeneho-nakladan.pdfViac
Zmluva o výpožičkeZmluva o výpožičke01.12.202001.12.2020Slovenská republika - štatistický úrad SR72eb5_Zmluva-o-vypozicke.pdfViac
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI TRIEDENÉHO ZBERUZmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu.08.06.202008.06.2020FÚRA s.r.o.cc697_Zmluva-o-poskytovaní-služieb-v-oblasti-triedeného-zberu..pdfViac
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 09/03/2020Dodatok č.1 k Zmuve o dielo06.04.202006.04.2020VODAPROFI s.r.o.782c4_Dodatok-č.1-k-Zmuve-o-dielo.pdfViac
ZMLUVA O DIELO č. 09/03/2020Zmluva o dielo09.03.202009.03.2020VODAPROFI s.r.o.bfca3_Zmluva-o-dielo-..pdfViac
DODATOK Č.3 k ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV zo dňa 06.6.2016Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladani09.03.202009.03.2020NATUR-PACK, a.s.9efee_Dodatok-č.3-k-Zmluve-o-zabezpečení-systému-združeného-nakladani.pdfViac
DODATOK č. 1/2020Dodatok č. 1-2020 Fúra24.02.202024.02.2020FÚRA s.r.o.835b7_Dodatok-č.-1-2020-Fúra.pdfViac
Dodatok č.1 k Zmluve o dieloDodatok č.1 k Zmuve o dielo20.01.202020.01.2020PP PROTECT s.r.o.4890e_Dodatok-č.1-k-Zmuve-o-dielo-.pdfViac