NázovDodatok č.1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Dátum zverejnenia29.11.2022
Dátum uzavretia28.11.2022
DodávateľFÚRA s.r.o.
Zmluvy
Číslo zmluvyNázovDátum zverejneniaDátum uzavretiaDodávateľDokument
Dodatok č.1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi29.11.202228.11.2022FÚRA s.r.o.6fc5e_Dodatok č.1 2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakl.pdfViac
NZ 21/2022/03454Zmluva o nájme nebytových priestorov06.10.202206.10.2022COLAS Slovakia, a.s.21944_Zmluva o nájme nebytových priestorov (1).pdfViac
732/CC/22Zmluva o úvere11.08.202210.08.2022Slovenská sporiteľňa, a. s.d27df_Dokumentácia na zverejnenie.pdfViac
669/2022/OPRZmluva o poskytnutí dotácie12.07.202229.06.2022dfd26_Zmluva o poskytnutí dotácie.pdfViac
Príloha č.3Príloha č.3 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 08.06.202004.01.202231.12.2021FÚRA s.r.o.d6af6_Príloha č.3 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 08.06.2020.pdfViac
Dodatok 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi31.12.202131.12.2021FÚRA s.r.o.f3b13_Dodatok 1 -2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti naklad.pdfViac
Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb27.12.202121.12.2021KB PROTECT s.r.o.4e9eb_Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb.pdfViac
Dodatok č.3 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu09.12.202108.12.20213b4da_Dodatok č.3 K Zmluve o zriadení spoločného obecného uradu.pdfViac
ZLP-VT-2021-0093Zmluva o prevode výpočtovej techniky05.11.202105.11.2021DEUSfecf9_Zmluva o prevode výpočtovej techniky..pdfViac
DODATOK 1/202128.07.202128.07.2021FÚRA s.r.o.b9d76_Dodatok 1-2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti naklada.pdfViac
Zmluva- Obec Detrík06.07.202106.07.2021Dobraobec s.r.o.57e80_Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovaj stránky..pdfViac
PRÍLOHA Č.2 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI TRIEDENÉHO ZBERU ZO DŇA 08.06.2020Príloha č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu12.04.202112.04.2021FÚRAs.r.o.b131a_Priloha-c.2-k-Zmluve-o-poskytovani-sluzieb-v-oblasti-triedeneho-zberu.pdfViac
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičkeDodatok č.1 k Zmluve o výpožičke17.03.202117.03.2021Slovenská republika - štatistický úrad SR514ad_Dodatok-c.1-k-Zmluve-o-vypozicke.pdfViac
Dodatok k Zmluve o poskytovaní­ verejných služieb -balí­k služiebDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb25.02.202125.02.2021Slovak Telekom, a.s.1eae3_Dodatok-k-Zmluve-o-poskytovani-verejnych-sluzieb..pdfViac
Dodatok k Zmluve o bežnom účteDodatok z Zmluve o bežnom účte a poskytovaní produktov a služie14.01.202114.01.2021Všeobecná úverová banka, a.s.7030d_Dodatok-z-Zmluve-o-beznom-ucte-a-poskytovani-produktov-a-sluzie.pdfViac
O/2021/F/45Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladan21.12.202021.12.2020ELEKOS22414_Zmluva-o-spolupraci-pri-zabezpeceni-systemu-zdruzeneho-nakladan.pdfViac
Zmluva o výpožičkeZmluva o výpožičke01.12.202001.12.2020Slovenská republika - štatistický úrad SR72eb5_Zmluva-o-vypozicke.pdfViac
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI TRIEDENÉHO ZBERUZmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu.08.06.202008.06.2020FÚRA s.r.o.cc697_Zmluva-o-poskytovaní-služieb-v-oblasti-triedeného-zberu..pdfViac
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 09/03/2020Dodatok č.1 k Zmuve o dielo06.04.202006.04.2020VODAPROFI s.r.o.782c4_Dodatok-č.1-k-Zmuve-o-dielo.pdfViac
ZMLUVA O DIELO č. 09/03/2020Zmluva o dielo09.03.202009.03.2020VODAPROFI s.r.o.bfca3_Zmluva-o-dielo-..pdfViac