Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Viac informácii o voľbách nájdete na https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

DátumNázovPopisPríloha
31.10.2022Výsledky volieb v obci Detrík do orgánov samosprávy obcí3986e_Výsledky volieb v obci Detrík do orgánov samosprávy obcí.pdf
22.09.2022Voľby do orgánov samosprávy obcí 29.októbra 2022Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Detrík2bf61_Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Detr.pdf
22.09.2022Voľby do orgánov samosprávy obcí 29.októbra 2022Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Detríku5e144_Zoznam zaregistrovaných kandidátoov pre voľby do Obecného zastu.pdf
14.07.2022Voľby do orgánov samosprávy obcí 29.októbra 2022Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie58e68_Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie.pdf
14.07.2022Voľby do orgánov samosprávy obcí 29.októbra 2022Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie v obci Detrík pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 29.10.2022fc41c_Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní .pdf
14.07.2022Voľby do orgánov samosprávy obcí 29.októbra 2022Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022f94ec_Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosp.pdf
14.07.2022Voľby do orgánov samosprávy obcí 29.októbra 2022Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.októbra 2022db9e1_68e36_Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslanco.pdf
14.07.2022Voľby do orgánov samosprávy obcí 29.októbra 2022Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.októbra 2022cfa82_b3935_Oznámenie o určení počtu obyvateľov do orgánov samospráva obcí .pdf